Pappaledighet – Hur länge kan du vara pappaledig?

Det är klart att du kan vara pappaledig! Det du egentligen undrar är förstås hur länge du får föräldrapenning för pappaledighet och hur länge. Det första du måste kontrollera är om du kan få pengar under pappaledigheten. I Sverige är systemet upplagt för att vara rättvist och det går till och med att ha ledigt tillsammans med mamma om du vill det.

För att få pappapeng måste du:

  • Vara förälder till barnet eller vara den som har vårdnaden om det.
  • Vara gifte eller sambo med en förälder till barnet.
  • Du ska vara införsäkrad i Sverige. Om du just har flyttat tillbaka från utlandet är detta något du måste ta hand om.
  • Du ska välja att vara hemma med barn istället för att jobba, plugga eller söka arbete.
  • Vara pappeldig för att barn som bor i Sverige eller inom EU/EES eller i Schweiz.

Regler och villkor för pappaledigt

Det finns en hel del regler och villkor omkring föräldrapenning som kan påverka hur din pappaledighet kommer att se ut. Du vill ju veta hur länge du får vara pappaledig och här ska det sägas att pengen betalas ut för ett barn under 480 dagars tid.

Om du tar alla dagarna får du 390 dagar baserat på din inkomst. De resterande 90 dagarna kommer pappapengen att ligga på 180 kronor per dag. Det finns också en regel som säger att de första 180 dagarna som du får föräldrapenning måste ligga på sjukpenningnivå.

Några specialregler kommer att gälla beroende på när barnet är fött vad gäller antal dagar du kan vara pappaledig. Det är dagarna på sjukpenningnivå som kan variera beroende på när barnet är fött.

Tillfällig pappaledighet

Direkt efter födseln kan det vara skönt för mamma om pappa också är hemma. Då kan du använda dig av tillfällig pappaledighet som varar under 10 dagar. Den ger också tillfällig föräldrapenning. Det här är också en ledighet som kan göra det lättare att komma loss och vara med under hela förlossningen som ju kan ta ett dygn och kanske mer.

Dubbeldagar

Det går också att begära dubbeldagar där en förälder får ut pengar på sjukpenningnivå medan den andra får på lägsta nivå. Det blir inte fler dagar än vad som ges men det här kan ändå ge viss flexibilitet med hur ni planerar själva bidraget för föräldraledigheten.

Hur mycket föräldrapenning får du för pappaledighet?

Hur mycket pengar du kan få ut under din pappaledighet beror på flera saker. Räkna dock inte med att det blir stora pengar. Det här är knappast något du gör för ekonomisk vinning. Försäkringskassan har en kalkylator som du kan använda för att snabbt komma fram till hur mycket pappapeng du kan få, se här.

Är det viktigt med pappaledigt?

Ja, även små barn behöver sina pappor. Det stämmer att mindre barn i första hand vänder sig till mamma men pappa kan göra stor skillnad bara genom att finnas där. Framförallt är ju frågan om pappaledighet är något som du känner att du vill ha. Om du har viljan och tycker att det är viktigt för dig att vara med under barnets första år lite mer intensivt är det något som kommer att upplevas som positivt både av dig och barnet.

Dessutom kan det vara bra att veta att du när du är pappaledig faktiskt kan göra något bra för samhället. Dels kan det vara så att det gör det möjligt för din partner att komma tillbaka till jobbet om det är önskvärt och dels leder det till en större flexibilitet i familjelivet.

Ta en titt på hur många pappa dagar du kan få men framförallt ska du fundera på hur länge du vill vara pappa ledig. Det är det allra viktigaste. Pengarna får mindre betydelse längre fram då du ser tillbaka på en tid som var så viktig för dig, ditt barn och din partner.

Du kan vara pappaledig i Spanien!